Nabídka služeb fyzioterapeuta

Rozšířili jsme nabídku svých služeb o službu MOBILNÍHO FYZIOTERAPEUTA.Terapeut nabízí terapeutické masáže či individuální terapie pod odborným vedením fyzioterapeuta:

  • kinezioterapie (cvičení po mozkových příhodách, zlomeninách, při omezení mobility a soběstačnosti, aktivní a pasivní cvičení, bazální stimulace, spirální dynamika, PNF, neuromuskulární aktivace);
  • terapeutické masáže (ošetření měkkých tkání po operacích, jizvy, s ohledem na diagnózu a aktuální zdravotní stav, kondiční masáže, lymfatické masáže, ošetření bolestivých svalů);
  • ošetření bolestivých kloubů (ramena, kyčle kolena i po osteosyntézách, mobilizační techniky páteře i periferních kloubů);
  • nácvik mobility a vertikalizace (pro získání a udržení soběstačnosti).

Docházení do zařízení  1-2-3x týdně dle domluvy na 20, 40 nebo 60 minut přímo ke klientovi. Terapie není hrazena z prostředků veřejného zdravotnictví. Nejsme plátci DPH. Poplatek služby včetně dopravy od 250 – 700 Kč.Při zájmu kontaktujte: