Současnost

BESKYD DZR, o.p.s je domov se zvláštním režimem. Poskytujeme pobytové služby dle § 50 zákona 108/2006 Sb. osobám s duševním onemocněním, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny žít ve svém přirozeném prostředí a to ani s podporou své rodiny.

Jsme nestátní nezisková organizace, registrovaná u Krajského úřadu v Ostravě, jako obecně prospěšná společnost.

 

Cílová skupina

Osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, schizofrenií které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

  Věková struktura:

  • Osoby ve věku 40 let a víc

 

Službu poskytujeme jednotlivcům i partnerským dvojicím.

S ohledem na zachování kvality poskytovaných služeb, odbornost personálu a prostory, služba nemůže být poskytována:

  • osobám nespadajícím do naší cílové skupiny
  • osobám závislých na alkoholu a návykových látkách
  • osobám zcela imobilním
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
  • osobám s akutní infekční chorobou

 

V případech hodných zvláštního zřetele může po posouzení celkové sociální situace učinit ředitel zařízení výjimku z výše uvedených podmínek.

 

Specifika péče o klienty v domově se zvláštním režimem:

 

  • péče je přizpůsobena individuálním potřebám klientům v jednotlivých stádiích jejich nemoci
  • zajištění přiměřené výživy a snížení rizika podvýživy. Nutriční terapeutka pravidelně mapuje příjem stravy i tekutin jednotlivých klientů. Strava se dle potřeby doplňuje výživovými doplňky a upravuje do potřebné konzistence.
  • trénink kognitivních a motorických funkcí - paměti, orientace, jemné i hrubé motoriky - pravidelně jsou prováděny skupinové i individuální aktivity k udržení co nejvyšší možné míry těchto funkcí.
  • individuální podpora klientů, aby žili co nejsamostatnějším způsobem života v rámci svých schopností, podpora při organizaci aktivit dne - dopomáhá klíčový pracovník, s klientem péči individuálně plánuje a hodnotí.

dohled nad dodržováním léčebného režimu- zejména braní léků, dostatek spánku, odpočinku