Praxe, stáže

Praxe, stáže

Pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, pro účastníky rekvalifikačních kurzů s tématem sociálních či zdravotních služeb, či pracovníky z jiných organizací nabízíme možnost splnit si praxi, stáž v našem domově.

Student či stážista vykonává praxi na základě smlouvy uzavřené mezi naším zařízením a školou či organizací.

Studenti, stážisti jsou na praxi seznámeni s naším zařízením, jeho aktivitami, činnostmi, organizační strukturou, s náplněmi práce jednotlivých pracovníků i každodenním provozem. Na začátku praxe projdou školením BOZP a podepisují závazek mlčenlivosti.

V případě zájmu kontaktujte:

  1.  Vedoucí sociálního úseku: Mgr. Radomíra Havelková, zastupce@beskydfm.cz,

tel. 724 393 130, pro praxi stáž na sociálním úseku.

  1. Zdravotní úsek, sesterna@beskydfm.cz,

 tel. 727 801 049