Informace pro veřejnost

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci týkající se šíření viru COVID -  a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem Vám sdělujeme, že nadále přetrvává zákaz návštěv. Pro kontaktování Vašich blízkých použijte, prosím, telefonní spojení. Nabízíme také možnost zprostředkování videohovorů - pro tyto účely jsme založili účet v aplikaci Skype pod uživatelským jménem BESKYD DZR. Pomocí aplikace Skype můžete realizovat videohovory a hlasové hovory s Vašimi blízkými.

Postupy organizace k ochraně klientů a k prevenci šíření COVID - 19

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů, na základě doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje a doporučení MPSV, platí v BESKYD DZR, o.p.s zákaz návštěv, a to až do odvolání. Výjimky ze zákazu návštěv pouze po konzultaci se zdravotním úsekem tel. kontakt: 727 801 049 či 602 721 971. Velmi děkujeme za pochopení.Prosím, s ohledem na naše klienty a zaměstnance, o dodržování tohoto mimořádného opatření. Donesené věci klientům je možno předat pracovníkům přímé péče po domluvě ve vstupních prostorách domova.

Povolení návštěv

Od čtvrtka 28. 5. 2020 jsou v našem domově opět povoleny v omezeném režimu návštěvy klientů. Vzhledem k tomu, že je z nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR nutno i nadále dbát mimořádné opatrnosti a dodržovat preventivní opatření proti šíření onemocnění COVID-19, je možno návštěvu uskutečnit pouze při splnění následujících podmínek - viz níže. Děkujeme za pochopení a respektování nastavených opatření.https://beskydfm.cz/sites/default/files/pokyny_pro_navstevy_covid_web_0.pdf  

Omezení návštěv z důvodu respiračních onemocnění

Žádáme všechny návštěvníky našeho zařízení: BESKYD DZR o.p.s., domov se zvláštním režimem, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění zvážili návštěvy, mysleli na své blízké i ostatní uživatelé domova. Viz doporučení KHS Moravskoslezkého kraje.V případě potřeby návštěvy, jsou u personálu k dispozici roušky.Děkujeme za pochopení.

Ježíškova vnoučata

Také letos jsme se zapojili do projektu Českého rozhlasu, Ježíškova vnoučata.V rámci něj nás navštívilo spoustu dárců, kterým tímto velmi děkujeme. Mezi nimi byli také zástupci Českých drah, cestovatel pan Ladislav Zibura, pan Hilčer s harmonikou a spousta dalších.

Stránky