Výskyt nákazy COVID-19 v domově

Vážené rodiny a blízcí našich klientů.V minulém týdnu proběhlo plošné testování klientů i zaměstnanců zařízení, které prokázalo výskyt nákazy Covid-19 mezi klienty i zaměstnanci.Aktuálně je vedení domova v úzkém kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě a společně tvoří opatření odpovídající situaci. V karanténě je celý domov. Zaměstnanci jsou poučeni a zaopatřeni ochrannými pomůckami. Chod Domova je upraven na infekční provoz.Návštěvy jsou zakázány a do odvolání nejsou povoleny ani výjimky. Nástupy nových klientů jsou zastaveny.Nadále zprostředkujeme videohovory s klienty a rodinou, vždy se, jako dosud, obraťte na sociální pracovnici Silvii Večeřovou.Balíčky pro klienty je možné přinést, nicméně vstup do zařízení je zakázán. Je tedy nutné zazvonit na personál a vyčkat jeho příchodu, anebo zavolat sociální pracovnici a ta balíček převezme, popř. převzetí zprostředkuje. Klientům zajišťujeme potřebnou podporu v základních úkonech péče, zajišťujeme jim také nákup oblíbených pochutin či potřebných hygienických potřeb. Zdravotní péče je zajištěna také. Provoz není více omezen. Dotazy rodinných příslušníků zodpoví sociální pracovnice Bc. Večeřová Silvie, tel.: 724 383 772Dotazy na zdravotní stav směřujte na vrchní sestru Kamilu Zemanovou, tel.: 602 721 971 Ing. Libor Sladkovský, ředitel