rezidenční místa

rezidenční místa 

II. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA

dle Vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

Název a adresa vyhlašovatele:

BESKYD FM, z. ú.

Hlavní třída 2326, 738 01 Frýdek Místek

IČO: 09470646

Rezidenční místa v oborech:

 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii (2 místa)

Do výběrového řízení se mohou přihlásit:

Absolventi-tky střední zdravotnické školy, vyšší odborné školy zdravotnické, bakalářského nebo magisterského studia v příslušném oboru (všeobecná sestra) nebo uvedení zdravotničtí pracovníci, kteří již zahájili specializační studium v daném oboru.

Lhůta pro podání přihlášek:

od 21.6. do 15.7.2022 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Místo pro podání přihlášek:

BESKYD FM, z.ú., Hlavní třída 2326, 738 01 Frýdek Místek

Obálku označte: Výběrové řízení: Rezidenční místa 2022

Doklady nutné k účasti ve výběrovém řízení:

 • přihláška,
 • osobní dotazník,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci BESKYD FM nedokládají),
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci BESKYD FM nedokládají),
 • kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/čka získal/a
 • přehled odborné praxe.

Hodnotící kritéria:

 • odborné znalosti a dovednosti pro daný obor,
 • zájem o práci v oboru
 • osobnostní předpoklady.

Způsob hodnocení kritérií:

BESKYD FM, z. ú. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa

Případné informace poskytne Mgr. Ludmila Michálková tel. 605732959, e-mail: ludmila.michalkova@pentahospitals.cz

 Termíny výběrového řízení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč.

Přihláška, ke stažení zde:

https://www.alzheimerhome.cz/prihlaska/

Osobní dotazník, ke stažení zde:

https://www.alzheimerhome.cz/osobni_dotaznik-2/