Postupy organizace k ochraně klientů a k prevenci šíření COVID - 19

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů, na základě doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje a doporučení MPSV, platí v BESKYD DZR, o.p.s zákaz návštěv, a to až do odvolání. Výjimky ze zákazu návštěv pouze po konzultaci se zdravotním úsekem tel. kontakt: 727 801 049 či 602 721 971. Velmi děkujeme za pochopení.Prosím, s ohledem na naše klienty a zaměstnance, o dodržování tohoto mimořádného opatření. Donesené věci klientům je možno předat pracovníkům přímé péče po domluvě ve vstupních prostorách domova. Věci budou evidovány a klientům předány. Návštěvy nesmí vstupovat do prostor domova za brankou v 1. patře a ani se zbytečně zdržovat s klienty ve venkovních prostorách. Z důvodu této mimořádné situace je povoleno vycházet z organizace pouze klientům, kteří jsou soběstační. Nedoporučujeme našim klientům se zbytečně vystavovat riziku onemocnění.Z důvodu této mimořádné situace je povoleno vycházet z organizace klientům, kteří jsou soběstační. Nedoporučujeme našim klientům se zbytečně vystavovat riziku onemocnění.Dále:– sledujeme informace, jsme ve spojení s KHS,– máme plán preventivních opatření,– máme plán krizových opatření v případě karantény,– v případě realizace krizových opatření připravujeme personální zabezpečení.Činnosti služeb v případě krizového stavu budou zredukovány na minimální rozsah.Na dotazy příbuzných odpovídá zdravotní úsek: sesterna@beskydfm.cz, tel. č.: 727 801 049.Na dotazy médií a veřejnosti odpovídá: Ing. Libor sladkovský:e-mail:sladkovsky@beskydfm.cz, tel. č.: 602 783 408.O změně stavu Vás budeme neprodleně informovat.Děkuji za pochopení, spolupráci a vaši toleranci.Ing. Libor Sladkovský