Pokyny pro návštěvy od 17.05.2021

Pokyny pro návštěvy  Návštěvy v pobytových sociálních službách jsou s platností od 17.5. 2021 dle Usnesení vlády ČR  omezeny následujícími podmínkami:  ( Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu. ) Setkání blízkých osob s klienty venku nebo ve venkovních prostorách domova jsou v režimu vycházky viz. níže a není nutné se na ně dopředu objednávat.  Návštěvu ve vnitřních prostorách zařízení je možné připustit pouze za podmínek:

 1. navštěvující osoby splňují jedno z níže uvedených kritérií:

 

 • absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

 

 • předloží vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (stačí i kopie), a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivního POC/RT-PCR  testu neuplynulo více než 90 dní a doloží o tom doklad;

 

 1. Po dobu návštěvy používají navštěvující osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

 

 1.  Navštěvující osoby dodržují  režimová Domova BESKYD FM.

  Režimová opatření Domova BESKYD FM 

 • Návštěva musí být min. 1 den dopředu objednána zájemcem o návštěvu a to u SP Večeřové. Objednávat se můžete Po - Pá v čase 8:00-15:00 na telefonním čísle 724 383 772. Neobjednaným nebude návštěva umožněna.
 • Návštěvy budou probíhat každý den v čase od 9.30 do 10.30 hodin a 13:30 – 15:30 hodin. Délka návštěvy ve vnitřních prostorách je omezena na max. 30. minut. Počet osob jedné návštěvy je stanoven na maximálně 2 osoby k 1 klientovi.
 • S ohledem na doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR budou v případech, kdy je to možné, probíhat návštěvy ve venkovních prostorách domova nebo formou procházky mimo areál ( V případě, kdy to možné nebude, bude využito určených vnitřních prostor domova (jídelna).
 • Před vykonáním samotné návštěvy je nutno vydesinfikovat si ruce, vyplnit a podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti a nechat si změřit teplotu. V případě teploty vyšší než 37 °C nebo v případě pozitivních příznaků nemoci, jsme povinni návštěvu zakázat.
 • Tato opatření zajistí zdravotní sestry domova ve vstupních prostorách, kde návštěva, po zazvonění vždy vyčká jejich příchodu.

  

 • Po celou dobu návštěvy je podmínkou:
  • mít správně nasazený čistý respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, případně další OOPP dle pokynů personálu domova.

 

  • dodržovat min. 2 m rozestupy mezi návštěvou a klienty a pokud možno i mezi návštěvou a zaměstnanci.

 

  • V případě návštěvy ve vnitřních prostorách Domova se zdržovat i s klientem pouze v prostorách určených k realizaci návštěv.
 • Po ukončení návštěvy:
 • Návštěva vrátí případné zapůjčené OOPP do vyhrazených nádob.

 

 • Klient i návštěva si vydesinfikují ruce.

 

 • Zákaz návštěv platí u klientů, kteří jsou v karanténě nebo izolaci (určeno lékařem).
 • V průběhu návštěvy prosíme o respektování pokynů personálu domova, který musí brát v potaz naše kapacitní možnosti, zvažovat rizika koncentrace vyššího počtu osob, a především dodržovat nastavená hygienická a epidemiologická opatření v domově.

 

 • Vycházky klientů mimo vnitřní prostory budovy

Od 17.5. 2021 mohou všichni klienti vycházet mimo areál domova na jakkoliv dlouhou dobu bez přijímání mimořádných hygienických opatření. Pro tyto vycházky není nutné se dopředu objednávat. Prosíme ale rodiny a blízké klientů, aby o plánovaném pobytu klienta přes noc nebo na více dní mimo areál domova, telefonicky/osobně informovali SP Večeřovou, alespoň 2 dny dopředu. Děkujeme za spolupráci.   Ve Frýdku – Místku dne 14.5. 2021                                                                                                           Ing. Libor Sladkovský                                                                                                                   ředitel