Pokyny pro návštěvy ke 04.09.2020

Od pátku 4. 9. 2020 jsou v našem domově aktualizovány podmínky pro realizaci návštěv klientů, v souladu s aktuálními nařízeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské Hygienické stanice v Ostravě.Návštěva k imobilnímu klientovi realizovaná na pokoji, musí být min. 1 den dopředu objednána zájemcem o návštěvu a to u SP Večeřové. Objednávat se můžete Po - Pá v čase 8:00-15:00 na telefonním čísle 724 383 772. Neobjednaným nebude návštěva umožněna.Návštěvy k ostatním klientům se již objednávat nemusí, ale jsou realizovány pouze v návštěvních hodinách.Návštěvní hodiny: každý den v čase od 9:30 do 10:30 hodin a 13:30 – 16:30 hodin. Délka návštěvy je omezena na max. 30. minut ve vnitřních prostorách domova. Ve venkovních prostorách nebo mimo areál až 2 hodiny.Počet osob jedné návštěvy je stanoven na maximálně 2 osoby k 1 klientovi. Do vnitřních prostor domova mohou vstupovat osoby starší 6let.https://beskydfm.cz/sites/default/files/pokyny_pro_navstevy_v_dzr_beskyd_k_4.9._2020_web.pdf