Nabídka služeb fyzioterapeuta

Rozšířili jsme nabídku poskytovaných služeb o možnost návštěv mobilního fyzioterapeuta.Terapeut dochází přímo ke klientovi a dle požadavků, možností a vhodnosti provádí následující terapii:

  • kinezioterapie (cvičení po mozkových příhodách, zlomeninách, při omezení mobility a soběstačnosti, aktivní a pasivní cvičení, kondiční cvičení, bazální stimulace);
  • terapeutické masáže (ošetření měkkých tkání po operacích, jizvy, s ohledem na diagnózu a aktuální zdravotní stav, kondiční masáže, lymfatické masáže, ošetření bolestivých svalů, baňkování);
  • ošetření bolestivých kloubů (ramena, kyčle kolena i po osteosyntézách, mobilizační techniky páteře i periferních kloubů);
  • nácvik vertikalizace a mobility, reedukace chůze bez nebo s kompenzačními pomůckami.

Ceník služeb mobilního fyzioterapeuta

  • Vstupní vyšetření 250,-
  • 20 minutový výkon terapeuta 250,-
  • tejpování (výkon a materiál do 1m pásky) 200,-
  • Dokumentace 0,-

Vedení dokumentace je zahrnuto v ceně služby, přístupná na vyžádání u vrchní sestry, aktualizována bude ke konci aktuálního měsíce.Docházka terapeuta probíhá 3x týdně (PO a ST dopoledne, v PÁ od 13:30 hodiny) frekvence u jednotlivých klientů lze libovolně upravovat.Služba je poskytována externím dodavatelem, proto prosím zájem, dotazy a přání směřujte na mail lukas.aujesky@seznam.cz.