Informace pro veřejnost

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci týkající se šíření viru COVID -  a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem Vám sdělujeme, že nadále přetrvává zákaz návštěv. Pro kontaktování Vašich blízkých použijte, prosím, telefonní spojení. Nabízíme také možnost zprostředkování videohovorů - pro tyto účely jsme založili účet v aplikaci Skype pod uživatelským jménem BESKYD DZR. Pomocí aplikace Skype můžete realizovat videohovory a hlasové hovory s Vašimi blízkými. Zprostředkování hovoru zajišťuje sociální pracovnice Silvie Večeřová, viz kontakty, která Vám umožní po předchozí konzultaci spojení s klientem. Věříme, že se situace výhledově uklidní, ale do té doby vyvíjíme maximální úsilí, abychom naše klienty ochránili. Prosíme Vás, abyste naše opatření respektovali a neohrožovali klienty i pracovníky Domova.  Kolektiv zaměstnanců BESKYD DZR, o.p.s.