Dobrovolnictví

 

Práci dobrovolníků v našem domově vítáme a vážíme si ji.

 Dobrovolníci jsou velkým přínosem, zvláště u klientů se ztíženou možností pohybu, kteří potřebují přítomnost druhých osob co nejvíce, aby získaly nové podněty, kontakty, informace, necítili se osamělí. Běžné potřeby klientů zajišťují naši pracovníci, pomoc dobrovolníků však může nabídnout něco více. Dobrovolnictví je zdrojem nových kontaktů, zážitků, nových nápadů a podílí se na zvyšování kvality života našich klientů.

Činnosti dobrovolníků v našem domově

Jedná se zejména o rozhovory, četbu, poslech hudby, luštění křížovek, doprovod na akce, dopomoc při aktivizaci, pomoc se zabezpečováním různých kulturních akcí (jednorázové akce), pomoc při naplňování duchovních potřeb, zpříjemnění času klientům jako společník u lůžka, doprovod při vycházkách apod.

Co dobrovolnictvím získáte?

·         nové zkušenosti

·         navázání nových kontaktů, přátelství

·         pocit užitečnosti

·         uplatnění schopností ve prospěch druhých

·         pocit radosti z pomoci druhým

·         praxi využitelnou pro budoucí zaměstnání

·         získání nových znalostí o sociálních službách

·         hřejivý pocit z vykonaného dobra

 

 

Chcete-li se stát dobrovolníkem v našem Domově, kontaktujte nás:

Vedoucí sociálního úseku: Mgr. Radomíra Havelková, zastupce@beskydfm.cz,

tel. 724 393 130

nebo

Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek - Radniční 1242, Frýdek - Místek 738 01

Hlavní koordinátor dobrovolníků: Irena Blablová, E-mail: irena.blablova@adra.cz,

Mobil: 739 320 717