Aktualizovaná pravidla pro návštěvy od 05.12.2020

Vážené rodiny, blízké osoby, opatrovníci,jak jste určitě v uplynulých dnech zaznamenali, Vláda ČR ve svém usnesení ze dne 30.11.2020 č.1264 s účinností od 5.12. 2020, přidala výjimky ze zákazu návštěv v pobytových soc. službách. Jednou z nich je možnost návštěvy klienta, za podmínky, že se navštěvující osoby nechají otestovat nebo doloží test na Covid - 19 s negativním výsledkem ne starším 48h, nebo doloží lékařské potvrzení o prodělání nemoci Covid -19 v posledních 90 dnech.Dále také vyhlásili, že navštěvující osoby mohou testování podstoupit přímo v daném zařízení, kam na návštěvu přichází.Protože toto usnesení vlády vyšlo velmi narychlo bez potřebných metodik, další přípravy a zajištění dostatku testovacích sad pro jednotlivé soc. služby, nejsme za těchto podmínek bohužel schopni testovat vás přímo před vykonáním návštěvy v našem domově. Nemáme vhodné prostory, ale ani zdravotní personál navíc, který by tyto testy prováděl.Žádáme vás proto, abyste si testování zajistili na odběrových místech nebo u svých lékařů. Poté co budete vědět kdy na test půjdete, se rovnou objednávejte na návštěvy u SP Večeřové viz. přiložené Pokyny pro návštěvy.Velice děkujeme za pochopení a trpělivost.S dotazy se prosím obracejte na mne, vedoucí zdravotního úseku nebo sociální pracovnici.s pozdravem a přáním pěkného dne-- Mgr. Radomíra Havelkovávedoucí sociálního úseku, zástupce řediteleBESKYD DZR, o.p.s. https://beskydfm.cz/sites/default/files/pokyny_pro_navstevy_v_dzr_beskyd_od_5.12._20_1.pdf