Kontakt

Název poskytovatele    od 01.01.2021 BESKYD FM, z.ú.

Adresa           Hlavní třída 2326, 738 01, Frýdek Místek

Email              domov@beskydfm.cz

IČ                     09470646

Plátce DPH    Ne

Číslo účtu      1371468002/2700 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s.

ID datové schránky: 4e8qnvt

Kontakty na jednotlivé pracovníky

Ředitel Ing. Libor Sladkovský 602 783 408 sladkovsky@beskydfm.cz
Zástupce ředitele
vedoucí sociálního úseku
Mgr. Radomíra Havelková 724 393 130 zastupce@beskydfm.cz
Vedoucí provozně-hospodářského úseku Dana Rajdusová 727 861 353 provoz@beskydfm.cz
  Pomocný ekonomický pracovník Dana Skokanová 727 861 353 administrativa@beskydfm.cz
  Sociální pracovnice Bc. Silvie Večeřová 724 383 772 socialni@beskydfm.cz
  Hlavní pečovatelka Renata Sládková 727 869 313 hlavnipss@beskydfm.cz
  Aktivizační pracovnice

Karolína  Borská

  aktivizace@beskydfm.cz
Vedoucí zdravotnického úseku Kamila Zemanová 602 721 971 hlavnizs@beskydfm.cz
Nutriční terapeut Kateřina Jurová, DiS.   nutricni@beskydfm.cz

O víkendech, svátcích, příp. v jinou nestandardní dobu lze využít tato čísla:

Telefon          727 869 313 - kontakt na přímou péči

                        727 801 049 - kontakt na zdravotní úsek

Kontaktujte nás

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře vyjadřujete svůj souhlas s použitím Vámi poskytnutých osobních údajů, a to výhradně za účelem kontaktování. Pokud si nepřejete, aby Vaše údaje byly takto zpracovány, není bohužel možné formulář odeslat, protože bez Vašeho souhlasu k použití poskytnutých údajů by ztrácel smysl. Bližší informace o zpracování osobních údajů a o Vašich právech se zpracováním souvisejících jsou uvedeny na stránkách: www.beskydfm.cz